top of page
Stamenee Kadee zou niet georganiseerd kunnen worden zonder de steun van onze talrijke en gulle sponsors. Daarom duizendmaal dank voor hun steun, bijdrage en engagement om dit evenement mogelijk te maken en op die manier de Appelse samenhang te bevorderen.
 
Interesse om als sponsor mee te werken aan ons evenement? Gelieve contact op te nemen via jasper@chirokadee.be
bottom of page